September Song

Ik schreef het gedicht naar aanleiding van het overlijden van mijn vader, waardoor het ouderlijk huis leeg kwam te staan.
“September song”is ook de titel van een lied van Kurt Weill.
Techniek verbeelding: alkydverf,vetkrijt en collage.
De typografie en vormgeving van mijn gedicht en verbeelding is weer ontworpen door Sieneke Spiegel-De Boer, Studiosien.nl