November

Er branden lichtjes in mijn hoofd,
nu het schemerig wordt.
Ronddwarrelend
als op de zolder vroeger
van het oude huis.
Ik voel het weer:
de kleine handen,
het warme lichaam,
het geborgen zijn.
De zolder was zo donker
en zo groot.
Er waren veel geheimen,
bewaard in oude dozen.
De zolder was gevaarlijk,
er waren open plekken.
Maar ik viel niet,
hoewel het trok.